ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ:

x x

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΛΕΤΕΣ, 
ΠΑΤΩΜΑΤΑΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ


ΠΑΛΈΤΑ ΕΞΑΓΩΓΉΣ 3401

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:1200x800x140 мм
Δίατρητο, με 9 πόδια

ΠΑΛΕΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ 3402

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1200x800x140 мм
Συμπαγές, με 9 Πόδια

Πλαστικό συναρμολογούμενο πάτωμα 0406

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x400x40 мм
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΎΜΕΝΑ ΤΈΜΑΧΙΑ ΠΑΤΏΜΑΤΟΣ