Η ENKO PLASTICS LTD. ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΑΣΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 9001:2015!

Από το 2009 ENKO PLASTICS LTD λειτουργεί με επιτυχία σύμφωνα με δύο πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης ποιότητας - ISO 9001: 2015 Σύστημα Διαχείρισης και ISO 22000:2005 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.
Είμαστε ένας από τους λίγους κατασκευαστές επαναχρησιμοποιούμενων συσκευασιών μεταφοράς που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005. Έχουμε επίσης εφαρμόσει ένα σύστημα ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου - HACCP.
Για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων μας υποβάλλουμε σε αυστηρές εργαστηριακές δοκιμές σε τακτά χρονικά διαστήματα όλες τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε για την παραγωγή συσκευασιών για άμεση επαφή με τρόφιμα.
Στις εγκαταστάσεις παραγωγής μας έχουμε εισαγάγει καλές πρακτικές και ιχνηλασιμότητας για τα υλικά που χρησιμοποιούμε, για τις διαδικασίες παραγωγής μας και για τα τελικά προϊόντα στις αποθήκες μας.
Η αυστηρή εφαρμογή των απαιτήσεων των οδηγιών της Ε.Ε. σχετικά με τις συσκευασίες για άμεση επαφή με τρόφιμα, με τις βέλτιστες πρακτικές και τον έλεγχο της ποιότητας της παραγωγής εξασφαλίζει ότι μπορούμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας πλαστικά δοχεία, τα οποία πληρούν το μέγιστο των απαιτήσεων τους!

ISO 9001:2015 ISO 22000:2005

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ:

x x