Качествени пластмасови транспортни опаковки, директно от производител!

ENKO® специализира в производството на пластмасови каси, корита, колички и палети за нуждите на селското стопанство, хранително-вкусовата и леката промишленостИ.

Вече 25 години сме лидер на пазара за пластмасови транспортни опаковки с номенклатура от над 150 артикула като каси за хляб, каси за кисело мляко, каси за живи птици, корита за месо и полуфабрикати, каси за ягоди и малини, касетки за грозде, каси за месо, каси Е2, каси за шоково замразяване, каси за оранжерии, каси за домати, каси за износ на продукция, касетки за череши, пластмасови палети, скари за под, бокс палети за съхранение в хладилници, каси и корита по евростандарт с размери на дъната 600х400 мм, пластмасови кутии и контейнери за оборудване на складове и логистични центрове, сгъваеми касетки и корита с прикачен капак.


 ISO_50001_2011                                                                                                                                                                                                                                              За да гарантира качеството и безопастността на своите продукти, EНКО ПЛАСТИКС ЕООД работи по сертифицирани Система за управление на качеството по ISO 9001:2015, Система за управление безопасността на храните ISO 22000:2005 и Система за управление на енергията ISO 50001:2011.


Тръжни документи за избор на изпълнител за доставка на ДМА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА     ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ    ОФЕРТА - ОБРАЗЕЦ    ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ    
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ  ДОГОВОР - ПРОЕКТ   ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА по ПМС 160

Търсете по:

x x